banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

After We Fell (2021) อาฟเตอร์ วี เฟลล์

2021 |

เทสซ่ากับฮาร์ดินถลำลึกลงสู่ห้วงรักจนถอนตัวไม่ขึ้น แต่ความลับและคำมั่นสัญญาที่พังทลายอาจดับฝันอนาคต ไฟปรารถนาอย่างเดียวอาจไม่พอจะเหนี่ยวรั้งทั้งคู่ได้

หมวดหมู่: มีชู้นอกใจ