banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

What They Had (2018)

2018 | 0 นาที

ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นคนกลางที่ต้องไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างพี่ชายที่อยากส่งแม่ความจำเสื่อมเข้าศูนย์ผู้ป่วย และพ่อที่ยืนกรานหนักแน่นว่าจะให้แม่อยู่ที่บ้าน

หมวดหมู่: มีชู้นอกใจ