banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

The Fishermans Diary (2020) บันทึกคนหาปลา

2020 | 0 นาที

เด็กหญิงตัดสินใจฝ่าฝืนความคาดหวังของพ่อและขนบในหมู่บ้านเพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษา เพราะได้แรงบันดาลใจจากมาลาลา ยูซาฟไซ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

หมวดหมู่: มีชู้นอกใจ